Menu Zamknij

Oferuję Państwu usługi w zakresie tłumaczeń z języka polskiego na angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i odwrotnie.

Język angielski

Język niemiecki

Język francuski

Język rosyjski

TŁUMACZYMY

STANDARDOWE DOKUMENTY

 • metryki wystawiane przez Urzędy Stanu Cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu)
 • świadectwa szkolne, kwalifikacyjne
 • dyplomy wyższych uczelni, wykazy ocen, suplementy do dyplomów
 • dokumenty samochodowe (dowody rejestracyjne, faktury zakupu)
 • zaświadczenie o niekaralności
 • świadectwa pracy
 • zaświadczenia wydawane przez Izbę Lekarską oraz Izbę Pielęgniarek i Położnych
 • wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego

TŁUMACZENIA PISEMNE

 • Tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione (zwykłe) mogą dotyczyć różnej tematyki. W przypadku tłumaczeń bardzo specjalistycznych (techniczne, medyczne) podejmuję się tłumaczenia tylko przy zapewnieniu konsultacji ze specjalistą z danej dziedziny. Na życzenie klienta tekst może być przekazany również w formie elektronicznej.
 • Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione (przysięgłe) są opatrzone pieczęcią okrągłą, podpisem tłumacza i odnotowane w repertorium czynności tłumacza przysięgłego pod nadanym im numerem. Tłumaczenia uwierzytelnione należy odbierać osobiście.

TŁUMACZENIA USTNE

 • tłumaczenie podczas ceremonii ślubnej
 • tłumaczenie podczas podpisywania aktów notarialnych z udziałem cudzoziemców
 • tłumaczenie przesłuchania w urzędzie do spraw cudzoziemców

Dzięki temu, że tłumaczenia wykonuję osobiście, ceny są konkurencyjne a czas ich realizacji krótki. W przypadku standardowych dokumentów nawet z dnia na dzień.

Dokumenty do tłumaczenia można dostarczać osobiście (po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu) lub mailowo (w formacie Word w postaci czytelnego skanu).

W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych dokumentów dostarczonych drogą mailową przy odbiorze należy okazać oryginał. W przeciwnym razie będą one opatrzone adnotacją „tłumaczenie z kopii dokumentu”.

O bezpłatną wycenę tłumaczenia dokumentów można poprosić osobiście lub mailowo.